งานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ 24

 

สาขา เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม : สมิง พรานล่าพราน

สาขา เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม : ห้องหุ่น

สาขา ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม : แผลเก่า

สาขา ถ่ายภาพยอดเยี่ยม : คิดถึงวิทยา

สาขา ลำดับภาพยอดเยี่ยม : คิดถึงวิทยา

สาขา กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม : คิดถึงวิทยา

สาขา เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : คิดถึงวิทยา (เพลง ไม่ต่างกัน-25 hours)

สาขา ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม : คิดถึงวิทยา  (หัวลำโพงริดดิม)

สาขา บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม : รัก ลวง หลอน (ริชาร์ด ฮอคส์)

สาขา บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : คิดถึงวิทยา

สาขา ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม : The Master

สาขา ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม : อภิญญา สกุลเจริญสุข (ภวังค์รัก)

สาขา ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม : พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (แผลเก่า)

สาขา ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม : จรินทร์พร จุนเกียรติ (Timeline จดหมาย-ความทรงจำ)

สาขา ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม : จิรายุ ละอองมณี (ตุ๊กแกรักแป้งมาก)

สาขา ผู้กำกับยอดเยี่ยม : ลี ชาตะเมธีกุล (ภวังค์รัก)

สาขา ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม : ภวังค์รัก (บริษัท ฟาร์ซันฟิล์ม, คิกเดอะแมทชีน, เวอร์ติคอร์ฟิล์ม จำกัด)

รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ : คุณ สมบัติ เมทะนี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *