ระเบียบการ และเงื่อนไขการประกวด U-Tip Freshy idol 4

 

1. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด
เพื่อค้นหาตัวแทนของสาวสวย สดใส สร้างสรรค์ สมวัย เพื่อเป็นตัวแทนความสดใส ในแบบยูทิปในการร่วมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยูทิป และเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ

2. การสมัครการประกวด
2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่กองการประกวดกำหนดได้ครบถ้วน

พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายครึ่งตัว และเต็มตัว (ต้องถ่ายรูปคู่กับ Lip Balm ยูทิป 1 รูปเป็นอย่างน้อย ) พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ( ขนาดรูปไม่น้อยกว่า 500kb เป็นไฟล์ .jpg เท่านั้น ) ที่สามารถโหลดได้

2.2 เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2554 ถึง  6 มีนาคม 2554)
• เพศหญิงโดยกำเนิด
• อายุครบ 15 – 19 ปี  ( เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2539 )(ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์หรือยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 6 มี.ค. 54)
• ส่วนสูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป
• มีสัญชาติไทย โสด ไม่ผ่านการสมรส และไม่เคยผ่านการมีบุตรมาก่อน
• การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับมหาวิทยาลัย และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
• มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
• ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือ ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด ซึ่งเป็นการขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม
• มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี

2.3 ผู้สมัครสามารถทำการ สมัครผ่าน website www.utip.co.th หรือขบวน roadshow รับสมัครทั่วประเทศ

2.4 ต่างจังหวัดสมัครด้วยตัวเองพร้อมคัดเลือก โดยนำหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายเต็มตัว และครึ่งตัวขนาดโปสการ์ด ได้ที่
 ขอนแก่น  วันที่ 29 มกราคม 2554 @ Central Plaza ขอนแก่น (10.00 – 14.00น)
 เชียงใหม่  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 @ Central Plaza เชียงใหม่ แอร์พอร์ท (10.00 – 14.00น)
 ชลบุรี  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 @ Central Plaza ชลบุรี (10.00 – 14.00น)
 หาดใหญ่  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 @ Lee Gardens Plaza Hotel หาดใหญ่ (10.00 – 14.00น)

ผู้สมัครท่านใดที่สมัครไม่ทันในรอบภูมิภาค สามารถเข้ามาสมัครและประกวดรอบคัดเลือกในกรุงเทพฯ โดยปิดรับสมัครในวันที่ 6 มีนาคม 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-8116760 หรือ 089-9693944 , 089-8117017  หรือ www.utip.co.th

3. กำหนดการ การประกวด U-tip freshy idol 4
3.1 รอบแรก (คัดเหลือ 15 คน)
• วันที่ 13 มีนาคม 2554 @ Osotspa
3.2 กิจกรรม workshop สำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง 15 คน
• Makeover ปรับเปลี่ยนทรงผมให้เข้ากับบุคลิก วันที่ 19 มีนาคม 2554
• พัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้วิธีการแต่งหน้าแบบสวยใส วันที่ 20 มีนาคม 2553 @ Osotspa
• เรียนรู้เรื่องการร้อง เต้น เล่นละคร กับผู้ฝึกสอนจาก RS วันที่ 25-27 มีนาคม 2553 @ Osotspa
• ถ่ายแฟชั่นกับนิตยสาร ICE วันที่ 2 เมษายน 2553
• เปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 15 คน วันที่ 9 เมษายน 2553 @Siam Square
• เข้าแคมป์เก็บตัว วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2554 @Sea Sand Sun พัทยา
• เปิดประสบการณ์การเป็นพิธีกรร่วมในรายการ Kamikaze Club
3.3 รอบตัดสิน
– วันที่ 11 มิถุนายน 2554 @ Central World

4. การตัดสินการประกวด
การตัดสินจะกระทำโดยคณะกรรมการการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพตามที่                        บริษัท โอสถสภา จำกัด ได้ทำการคัดเลือก และกำหนด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าประกวดผู้ใดผ่านการคัดเลือกและขอถอนตัว หรือสละสิทธิ์ในการประกวดรอบต่อไปหรือสละตำแหน่งที่ได้รับ ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้น ๆ จะต้องคืนสิ่งของเครื่องใช้ หรือรางวัลใด ๆ ทั้งหมดที่ได้รับ จากการประกวดให้กับ บริษัท โอสถสภา จำกัด ในวันที่แจ้งความประสงค์ขอถอนตัว และ / สละสิทธิ์

ชี้แจงระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดฯ
สำหรับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุว่า “ไม่มีภาระผูกพัน หรือสังกัดกับองค์กรหน่วยงาน และบริษัทฯใดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายแบบโฆษณา หรืออื่น ๆ”

ทางกองประกวดฯ ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้

* น้อง ๆ ที่เคยผ่านงานถ่ายแบบโฆษณา สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมประกวดฯได้
* และถ้าเคยผ่านการถ่ายแบบโฆษณามา จะต้องไม่ติดภาระผูกพันการเซ็นสัญญากับองค์กรหน่วยงาน หรือบริษัท ที่เคยร่วมงาน
* ถ้ามีการร้องเรียนจากองค์กรหน่วยงานหรือบริษัทใด ว่าผู้สมัครยังติดภาระผู้พัน เช่น สัญญาการเป็น Presenter หรือตัวแทนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทางกองประกวดฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิร่วมประกวดทันที

 

 

***รางวัลที่จะได้รับ***

U-Tip Freshy idol 4
ทุนการศึกษา 100,000 บาท
มงกุฎเพชร
สายสะพาย
โล่เกียรติยศ
ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น  2 ที่นั่ง
เพื่อทัศนศึกษา และถ่ายแฟชั่นลงนิตยสาร Seventeen

รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 70,000 บาท
สายสะพาย
โล่เกียรติยศ
ถ่ายแฟชั่นลงนิตยสาร ชั้นนำในเมืองไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 50,000 บาท
สายสะพาย
โล่เกียรติยศ
ถ่ายแฟชั่นลงนิตยสาร ชั้นนำในเมืองไทย

U-Tip Magic  girl (ขวัญใจช่างภาพ)
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
สายสะพาย
โล่เกียรติยศ
ถ่ายแฟชั่นลงนิตยสาร ชั้นนำในเมืองไทย

Popular vote
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
สายสะพาย
โล่เกียรติยศ
ถ่ายแฟชั่นลงนิตยสาร ชั้นนำในเมืองไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *