งานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 24

 

 

ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24 ประจำปี 2552

 

ประเภทสถานี
1.รางวัลสถานีดีเด่น ด้านรายการข่าว ได้แก่ สถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี
2.รางวัลสถานีดีเด่น ด้านรายการกีฬา ได้แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7
3.รางวัลสถานีดีเด่น ด้านรายการเด็ก สตรี และครอบครัว  ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

 

ประเภทรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน 
4.รางวัลรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น  ได้แก่ รายการข่าว 3 มิติ  ผลิตโดยฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ร่วมกับบริษัท ฮอตนิวส์ จำกัด  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
5.รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่น  ได้แก่ ชัยรัตน์ ถมยา จากรายการทันโลก   ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
ประเภทรายการกีฬา
6.รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น  ได้แก่ รายการสุดยอดกีฬา สุดยอดนันทนาการ  ผลิตโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ  สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
7.รางวัลผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาดีเด่น  ได้แก่ ไพโรจน์ กิ่งแก้ว จากการบรรยายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 (เวียงจันทน์เกมส์) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว  ถ่ายทอดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์

ประเภทผู้พากย์ และผู้บรรยาย
8.รางวัลผู้บรรยายดีเด่น  ได้แก่ คุณจักรกฤษณ์ หาญวิชัย  รายการท่องโลกกว้าง (wonderful planet)  สารคดีชุด สวรรค์ธรรมชาติแห่งนิวยอร์ค (Central Park)  จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไท
9.รางวัลทีมผู้พากย์ดีเด่น  ได้แก่  ทีมพากย์จากภาพยนตร์ฝรั่งเรื่อง เวทีแห่งฝัน วันแห่งศักดิ์ศรี  (Million Dollar Baby)
คุณวันชัย  เผ่าวิบูล,คุณสามารถ  เมฆะวิภาต,คุณชูชาติ อินทร,คุณวิรัตน์ สิงหเดชากุล,คุณธนศักดิ์ อุ่นอ่อน    
คุณดวงดาว จารุจินดา, คุณนันทนา บุญหลง,คุณวชิรา เพิ่มสุริยา,คุณเบญญาภา ภัทรายุตวรรตน์  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7

ประเภทรายการเกมโชว์ และปกิณกะ
10.รางวัลรายการเกมโชว์ดีเด่น ได้แก่ รายการหลานปู่กู้อีจู้  ผลิตโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพ ช่อง 7
11.รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น ได้แก่ รายการไทยโชว์   ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 

ประเภทรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว
12.รางวัลรายการเด็กดีเด่น ได้แก่ รายการ เรื่องเด็กๆ  ผลิตโดยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
13.รางวัลละครเด็ก และเยาวชนดีเด่น ได้แก่ ละครเรื่อง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ผลิตโดย บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด   สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
14.รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น  ได้แก่ รายการครอบครัวเดียวกัน  ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 

ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรม
15.รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ประเภทรายการสั้น ได้แก่  รายการภาษาศิลป์  
ผลิตโดยบริษัทเน็ตเวิร์คทเว้นตี้วัน จำกัด   ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
16.รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น  ได้แก่  รายการพันแสงรุ้ง  ผลิตโดยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
17.รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทรายการสั้น ได้แก่  รายการถ้อยธรรม พระราชดำรัส  
ผลิตโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
18.รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่  รายการเสด็จประพาสต้น    ผลิตโดยบริษัทโกลบอลล์อินเตอร์
-คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 

ประเภทพิธีกร และผู้ดำเนินรายการ
19.รางวัลผู้ดำเนินรายการ ประเภททีมดีเด่น
ได้แก่ คุณภัทรพล ศิลปาจารย์  และคุณญาณี  จงวิสุทธิ์    รายการVIP   ผลิตโดยบริษัทโพลีพลัส เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด 
สถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี
20.รางวัลผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
ได้แก่คุณสุชาดา  กิจเจริญ  รายการกลมกิ๊ก   ผลิตโดยบริษัทเจเอสแอล  จำกัด   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ประเภทรายการเพลง และมิวสิควิดีโอ
21.รางวัลมิวสิควิดีโอ เพลงไทยสากลดีเด่นได้แก่ เพลงฮัก(HUG) อัลบั้มHug Bie  ศิลปิน: (บี้-เดอะสตาร์) สุกฤษฎิ์  วิเศษแก้ว 
ผู้กำกับ:ณัฐพล มุขขันธ์  จากเอ๊กแซ๊กท์
22.รางวัลมิวสิควิดีโอ เพลงไทยลูกทุ่งดีเด่น  ได้แก่ เพลงอีสานลำเพลิน  อัลบั้ม ชุดพิเศษ “หมอลำดอกหญ้า”  ศิลปิน:ต่าย อรทัย
 ผู้กำกับ: ตั้งจิตร  บุญพานิชย์แสงดี(โก  โปรดักชั่น)  จากแกรมมี่โกลด์

ประเภทละคร
23.รางวัลละครเทิดพระเกียรติ ได้แก่ ละครเรื่องศรัทธา  ปาฏิหารย์  จากแชนนอล ซี 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
24.รางวัลเพลงนำละครดีเด่นได้แก่ เพลงพี่ผู้ใหญ่ ละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมา จากโนพรอบเล็ม  ศิลปินบูดาเบลสส์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
25.รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นได้แก่ ละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมา จากโนพรอบเล็ม  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
26.รางวัลองค์ประกอบศิลป์ดีเด่น ได้แก่ ละครเรื่องดงผู้ดี จากแอค อาร์ต เจเนเรชั่น  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
27.รางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ ณัฐิยา ศิรกรวิไล  ละครเรื่องสูตรเสน่หา จากละครไท สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
28.รางวัลผู้กำกับดีเด่นได้แก่ โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์ ละครเรื่องหยกลายเมฆ จากบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
29.รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่น ได้แก่ พงษ์พัฒน์  วชิรบรรจง ละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้ง จากละครไท 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
30.รางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น ได้แก่ พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร ละครเรื่องชิงชัง จากเอ๊กแซ๊กท์  แอนด์ ซีเนริโอ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5
31.รางวัลดารานำชายดีเด่น ได้แก่ ธีรเดช  วงศ์พัวพันธ์  ละครเรื่องสูตรเสน่หา  จากละครไท   สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
32.รางวัลดารานำหญิงดีเด่น ได้แก่ แอน  ทองประสม  ละครเรื่องสูตรเสน่หา  จากละครไท  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3
33.รางวัลละครดีเด่น ได้แก่ หลกลายเมฆ   จากบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3

รางวัลเกียรติยศคนทีวี
34.คุณไพรัช สังวริบุตร  
35คุณบุญชาย ศิริโภคทรัพย์ 
36.คุณนิรุตต์ ศิริจรรยา

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *