งานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22

ผลรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 มีดังนี้…

          รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)

          Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ (บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

          รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)

          ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ)

          รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)

          เดวิด อัศวนนท์ (เคาท์ดาวน์)

          รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)

          อภิญญา สกุลเจริญสุข (ปาดังเบซาร์)

          รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)

          ปรมะ อิ่มอโณทัย (It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก)

          รางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)

          ปิยธิดา วรมุสิก (Together วันที่รัก)

          รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)

          เคาท์ดาวน์ / นัฐวุฒิ พูนพิริยะ

          รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)

          ปาดังเบซาร์ / ปราเมศร์ ชาญกระแส

          รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)

          เคาท์ดาวน์ / ปนายุ คุณวัลลี

          รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)

          เอคโค่ จิ๋วก้องโลก / ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์, ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์, วัฒนเดช สมานชาต บริษัท กันตนา แลบบอราทอรี่ส จำกัด

          รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Song)

          “ฟังสิฟังสิฟัง” เอคโค่ จิ๋วก้องโลก / บทประพันธ์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี

          รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)

          เอคโค่ จิ๋วก้องโลก / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

          รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)

          It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก / อชิร นกเทศ, ณรงศักดิ์ ภวภูตานนท์

          รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)

          It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก / ปัญชลี ปิ่นทอง, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

          รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)

          407 เที่ยวบินผี / อมฤต โชคปรีชา

          รางวัลเกียรติยศ

          ปง อัศวินิกุล

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *