กติกาการเข้าร่วม Meet & Greet กับ 2PM

 

 

ฮานามิ ข้าวเกรียบรวยเพื่อน  กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของเหล่า hottest แฟนคลับศิลปินดังแห่งเกาหลี  “2PM” กับงาน Meet & Greet ที่พิเศษสุด ๆ ๆ ๆ  (ได้ลายเซ็นจากศิลปิน, มอบของให้ศิลปินกับมือและร่วมถ่ายภาพประทับใจ)  ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส  ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

 

ผู้โชคดีที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้  มิใช่เพียงลุ้น มิใช่เพียงเร็ว แต่ยังต้องเพื่อนเพียบและพร้อมเพรียงกัน ในการประกวดการสร้างสรรค์ชิ้นงานสุดพิเศษแด่ศิลปินคนโปรด  เพื่อลุ้นเป็นกลุ่มผู้โชคดีจำนวน 10 กลุ่ม  โดยกติกาในการคัดเลือกกลุ่มผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม 2PM Meet & Greet ในครั้งนี้  คือ

 

 

 

 

 

จัดบอร์ดในหัวข้อ “Friendship”

 

1.  ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องชวนเพื่อนมาเป็นกลุ่ม จำนวนกลุ่มละ  5-10 คน โดยทุกคนต้องลง

ทะเบียนสมัครสมาชิกของ website: Trendysnack.com ก่อน แล้วจึงสามารถสมัครร่วม กิจกรรม Meet&Greet ได้

 

   2.  กลุ่มผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องจัดบอร์ดในหัวข้อ “Friendship”  ที่เชื่อมโยงระหว่าง  2PM และ   

      Hanami ลงบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 65x81 เซนติเมตร   จำนวนกลุ่มละ 1 บอร์ด

 

   3.  กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 กลุ่ม จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม  Meet&Greet

     สุดพิเศษกับ 2PM กลุ่มละ 10 ท่าน (หากสมาชิกของกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกไม่ครบ

        จำนวน 10 ท่าน สามารถพาเพื่อนที่ไม่ได้สมัครมาร่วมกิจกรรม 2PM Meet & Greet ให้ครบ

        จำนวน 10 ท่านได้ โดยเพื่อนทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิก website: Trendysnack.com

        ด้วยเช่นกัน )

 

   4. เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

        –  ความคิดสร้างสรรค์

        –  ความเชื่อมโยงระหว่าง 2PM และ Hanami 

        –  ความสวยงาม

   หมายเหตุ : กรณีมีคะแนนเท่ากัน  การตัดสินขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

     

  5.  ส่งบอร์ดผลงาน  ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 พร้อมทั้งประกาศผลรายชื่อกลุ่มผู้โชคดี

     ในวันเดียวกัน  (กรณีประกาศรายชื่อกลุ่มผู้โชคดี สมาชิกทุกท่านจะต้องแสดงตนให้ครบตาม

     จำนวนที่ลงสมัคร ส่วนกรณีที่สมาชิกกลุ่มไม่ครบ 10 คน ต้องพาเพื่อนที่จะรับสิทธิมาให้ครบ

    10 คนด้วย มิเช่นนั้นเฉพาะคนที่ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)  ส่วนรายละเอียดของสถานที่ และระยะเวลา 

     ในการรับบอร์ดผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

รางวัลสุดพิเศษ !!!

นอกจากจะได้ Meet & Greet อย่างใกล้ชิดแล้ว ฮานามิ ยังมีรางวัลพิเศษให้อีก  นั่นคือ ผู้ที่ได้คะแนนการจัดบอร์ดมากที่สุด ฮานามิมีรางวัลให้อีก 10,000.-  และมีรางวัลชมเชยให้อีก

2 รางวัล  ๆ ละ 5,000.-

 

     กิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ รีบสมัครกันเยอะๆนะ!  สมัครได้ตั้งแต่ 24-27 สิงหาคมนี้ เท่านั้น

         สร้างสรรค์ดี  ไอเดียเด่น เพื่อนเพียบ และพร้อมเพรียงกัน คุณอาจเป็นกลุ่มผู้โชคดี แล้วเจอกัน !

         ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม  ทาง www.trendysnack.com

 

 

                           “รับรองงานนี้ไม่มีล็อค !!!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *